Real Sydfastgruppen

Om Real Sydfastgruppen

Sydfastgruppen är vana att hantera större portföljer på spridda orter och har kompetens och kapacitet att även hantera mer ”problematiska” fastigheter. Deras förvaltning präglas av god lokalkännedom och en stor vilja att åstadkomma värdeutveckling i de fastigheter som de förvaltar.

 

Sydfastgruppens vision är att bli en av Sveriges större leverantörer av heltäckande fastighetstjänster för såväl kommersiella fastigheter som bostäder.

 

Real Sydfastgruppen AB ägs till nästan 90 % av Real Holding i Sverige AB (publ). Real Sydfastgruppen AB förvaltar samtliga fastigheter inom koncernen Real Holding.

sydfastgruppen.se

Nyheter & finansiell information

Här listar vi allt som händer i Real Holding, med fokus på aktieägare och hyresgäster.