Om Real Fastigheter

Bolagsledning

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde.

Verkställande Direktör/CEO

Michael Derk
michael.derk@realfastigheter.se
073-387 18 02

Ekonomichef/CFO

Håkan Brown
hakan.brown@realfastigheter.se
070-665 77 97

Hyra av oss?

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde.