Om Real Holding
Real Holding förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde.

Bolagsledning

Verkställande Direktör/CEO

Michael Derk

michael.derk@realfastigheter.se

073-387 18 02

Ekonomichef/CFO

Håkan Brown

hakan.brown@realfastigheter.se

073-387 75 82