Styrelse och ledning
Real Holding skall förvalta och förvärva kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lätt industri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde.
  • Revisor:
    Johan Kaijser, Allians Revision & Redovisning AB
  • Legal advisor:
    Advokatfirman Wåhlin AB
  • Mentor:
    Eminova Fondkommision
Styrelse

Bengt Engström , styrelseordförande (född 1953)

Bengt är Civilingenjör från KTH och har lång erfarenhet av ledande befattningar i flera multinationella företag. Han har varit VD för Fujitsu Nordic, Duni AB och Whirlpool Europe. Engström tjänstgör för närvarande som styrelseledamot i följande offentligt noterade bolag: Bure Equity AB, Prevas Aktiebolag och Scanfil Oy. 

Bengt Linden, Styrelseledamot (född 1956)

Bengt Linden tog examen i företagsekonomi från Stockholms Universitet och har bedrivit egen verksamhet som fastighetsmäklare sedan 1984. Sedan 1995 har Bengt dessutom bedrivit verksamhet med 15 anställda, som förvaltat egna fastigheter, en portfölj som för närvarande uppgår till cirka 50 000 kvadratmeter.

Jan Egenäs, Styrelseledamot (född 1962)

Jan är Civilekonom med en bred och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsbranschen. Jan är för närvarande VD för Egenäs Consulting.. Bland tidigare befattningar kan nämnas att Jan varit VD på Swedavia Real Estate, CFO för Swedavia Arlanda Flygplats, CFO på koncernnivå för Swedavia AB samt CFO på Oscar Properties.

Lars-Olof Olsten, Styrelseledamot (född 1964)

Lars-Olof är Civilekonom, medgrundare och partner i fastighetsbolaget Newcap AB som förvaltar, utvecklar och producerar fastigheter i mellersta och södra Sverige. Lars har trettio års erfarenhet från fastighetsfinansiering, organisations-utveckling och ekonomistyrning i olika verksamheter, både som anställd och i egen regi. Lars är även VD i Gremio Fastigheter.

Ledande befattningshavare

Kent Söderberg, VD sedan februari 2019

Kent startade sitt första bolag 21 år gammal och byggde upp det till ett av de marknadsledande inom el installationer i samband med fastighets renoveringar i Stockholm med över 50 anställda.

 

Kent har även förvärvat, byggt upp och avyttrat ett entreprenadbolag med ca 15 anställda, samt äger ett eget mindre fastighetsbolag.

 

Tidigare uppdrag inom företagsutveckling, Emil Lundgren El (affärsutveklare/proj led), Spånga Mälaröåkarna LBC (affärsutvecklare), Hembad AB (interims VD), Mockfjärdshus (Interims VD), TBS Yard (VD).

Lars-Olof Olsten, CFO sedan oktober 2017

Lars-Olof är Civilekonom, medgrundare och partner i fastighetsbolaget Newcap AB som förvaltar, utvecklar och producerar fastigheter i mellersta och södra Sverige. Lars har trettio års erfarenhet från fastighetsfinansiering, organisations-utveckling och ekonomistyrning i olika verksamheter, både som anställd och i egen regi. Lars är även VD i Gremio Fastigheter.