Om oss
Real Holding skall förvalta och förvärva kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lätt industri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde.
  • Revisor:
    Johan Kaijser, Allians Revision & Redovisning AB
  • Legal advisor:
    Advokatfirman Wåhlin AB