Ytterligare framflyttning av tecknings- och accepttid

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 26 oktober 2017 Ytterligare framflyttning av tecknings- och accepttid Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB. Med anledning av längre handläggningstid än beräknat avseende prospekten för Bolagets samtidiga två förestående transaktioner; dels en företrädesemission av units, dels erbjudande om...

Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar. 

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 oktober 2017 Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar.  Den 18 oktober 2017 meddelade Real Holding i Sverige AB (publ) genom pressmeddelande om att man avser genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av...

Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 19 oktober 2017, 15:00 Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB Lars-Olof Olsten tillträdde som CFO för Real Holding från 1 oktober. Lars-Olof är Diplomerad ekonom och har många års erfarenhet från alla delar av fastighetsbranschen. Han är medgrundare och partner i fastighetsbolaget Newcap...

Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 18 oktober 2017, 08:20 Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB Den 13 oktober 2017 beslutade extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) om att genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier samt en nyemission...

VD har ordet kring de förestående emissionerna

Real Holding är ett fastighetsbolag som står inför en genomgripande omstrukturering. Bolaget äger idag fastigheter med god marknadsmässig avkastning, och med en ny ägarbild, ny styrelse och ny ledning föreligger goda förutsättningar för en väl hävdad resultatutveckling genom ett antal åtgärder den nya ledningen har...

Kallelse till extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 14 september 2017 Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 oktober 2017 klockan 15.00 i Gremios lokaler på Sibyllegatan 9 i Stockholm i syfte att genomföra en emission av så kallade Units...

Ny VD i Real Holding i Sverige AB (publ)

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 4 september 2017 Ny VD i Real Holding i Sverige AB (publ) Anna Weiner Jiffer tillträder som tillförordnad VD i Real Holding i Sverige AB (publ) fr.o.m. dagens datum. Anna har en gedigen fastighetskompetens och en väldokumenterad affärsutvecklings-bakgrund, både i och utanför fastighetsbranschen. Hon har bland...

Kallelse till årsstämma i Real Holding i Sverige AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 29 juni 2017 Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 juli 2017 klockan 13:30 i Opticom Group:s lokaler på Humlegårdsgatan 20, 5 tr, i Stockholm.   Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:   ...