VD har ordet

Real Holding fick under september 2017 en ny ledning. Sedan dess har vi tillsammans med vår nya storägare, Gremio Fastigheter AB, arbetat igenom bolagets strategi med ett tydligt fokus på att renodla portföljen för att skapa en sund plattform att bygga vidare från. Den nya...

VD har ordet

Real Holding fick i september en ny ledning. Sedan dess har vi tillsammans med vår nya storägare, Gremio Fastigheter AB, arbetat igenom bolaget med tydligt fokus på att renodla portföljen så att vi har en sund plattform att bygga vidare från. Målet är att skapa...

Ytterligare framflyttning av tecknings- och accepttid

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 26 oktober 2017 Ytterligare framflyttning av tecknings- och accepttid Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB. Med anledning av längre handläggningstid än beräknat avseende prospekten för Bolagets samtidiga två förestående transaktioner; dels en företrädesemission av units, dels erbjudande om...

Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar. 

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 oktober 2017 Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar.  Den 18 oktober 2017 meddelade Real Holding i Sverige AB (publ) genom pressmeddelande om att man avser genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av...

Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 19 oktober 2017, 15:00 Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB Lars-Olof Olsten tillträdde som CFO för Real Holding från 1 oktober. Lars-Olof är Diplomerad ekonom och har många års erfarenhet från alla delar av fastighetsbranschen. Han är medgrundare och partner i fastighetsbolaget Newcap...

Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 18 oktober 2017, 08:20 Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB Den 13 oktober 2017 beslutade extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) om att genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier samt en nyemission...