VD har ordet, 2019-01-14

Fokus på tillväxt där första förvärvet ökar vårt fastighetsvärde med 392 MSEK Det är genom tillväxt Real Holding blir ett attraktivt fastighetsbolag, både som förvaltare, köpare och som investeringsobjekt. Strax innan jul beslutade vi att genomföra en nyemission för att förvärva en större och välskött fastighetsportfölj...

VD har ordet

Real Holding fick under september 2017 en ny ledning. Sedan dess har vi tillsammans med vår nya storägare, Gremio Fastigheter AB, arbetat igenom bolagets strategi med ett tydligt fokus på att renodla portföljen för att skapa en sund plattform att bygga vidare från. Den nya...

VD har ordet

Real Holding fick i september en ny ledning. Sedan dess har vi tillsammans med vår nya storägare, Gremio Fastigheter AB, arbetat igenom bolaget med tydligt fokus på att renodla portföljen så att vi har en sund plattform att bygga vidare från. Målet är att skapa...

VD har ordet kring de förestående emissionerna

Real Holding är ett fastighetsbolag som står inför en genomgripande omstrukturering. Bolaget äger idag fastigheter med god marknadsmässig avkastning, och med en ny ägarbild, ny styrelse och ny ledning föreligger goda förutsättningar för en väl hävdad resultatutveckling genom ett antal åtgärder den nya ledningen har...

Ny VD i Real Holding i Sverige AB (publ)

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 4 september 2017 Ny VD i Real Holding i Sverige AB (publ) Anna Weiner Jiffer tillträder som tillförordnad VD i Real Holding i Sverige AB (publ) fr.o.m. dagens datum. Anna har en gedigen fastighetskompetens och en väldokumenterad affärsutvecklings-bakgrund, både i och utanför fastighetsbranschen. Hon har bland...