VD har ordet, 2019-01-14

Fokus på tillväxt där första förvärvet ökar vårt fastighetsvärde med 392 MSEK Det är genom tillväxt Real Holding blir ett attraktivt fastighetsbolag, både som förvaltare, köpare och som investeringsobjekt. Strax innan jul beslutade vi att genomföra en nyemission för att förvärva en större och välskött fastighetsportfölj...

VD har ordet

Real Holding fick i september en ny ledning. Sedan dess har vi tillsammans med vår nya storägare, Gremio Fastigheter AB, arbetat igenom bolaget med tydligt fokus på att renodla portföljen så att vi har en sund plattform att bygga vidare från. Målet är att skapa...

Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås är framflyttat för att minska upplåningskostnaden i affären

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 31 oktober 2017 Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås är framflyttat för att minska upplåningskostnaden i affären   Real Holding i Sverige AB (publ) har den 31 oktober kommit överens med säljaren, Erik Hemberg Fastigheter AB, om att skjuta på tillträdet av fastighetsbolaget Fastighets...

Ytterligare framflyttning av tecknings- och accepttid

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 26 oktober 2017 Ytterligare framflyttning av tecknings- och accepttid Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB. Med anledning av längre handläggningstid än beräknat avseende prospekten för Bolagets samtidiga två förestående transaktioner; dels en företrädesemission av units, dels erbjudande om...

Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar. 

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 oktober 2017 Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar.  Den 18 oktober 2017 meddelade Real Holding i Sverige AB (publ) genom pressmeddelande om att man avser genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av...

Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 18 oktober 2017, 08:20 Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB Den 13 oktober 2017 beslutade extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) om att genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier samt en nyemission...

VD har ordet kring de förestående emissionerna

Real Holding är ett fastighetsbolag som står inför en genomgripande omstrukturering. Bolaget äger idag fastigheter med god marknadsmässig avkastning, och med en ny ägarbild, ny styrelse och ny ledning föreligger goda förutsättningar för en väl hävdad resultatutveckling genom ett antal åtgärder den nya ledningen har...