Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 19 oktober 2017, 15:00

Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB

Lars-Olof Olsten tillträdde som CFO för Real Holding från 1 oktober.

Lars-Olof är Diplomerad ekonom och har många års erfarenhet från alla delar av
fastighetsbranschen. Han är medgrundare och partner i fastighetsbolaget Newcap AB som förvaltar
och utvecklar fastigheter i mellersta och södra Sverige. Lars har trettio års erfarenhet från
fastighetsfinansiering, organisations-utveckling och ekonomistyrning i olika verksamheter, både som
anställd och i egen regi.

– Det är med stor glädje och tillförsikt jag hälsar Lars-Olof välkommen till Reals operativa verksamhet.
Med hans erfarenhet, kunskap och nätverk börjar vi lägga grunden för Real 2.0. Med en fokuserad
strategi och större kompentens kommer vi nu successivt att bygga värde för våra hyresgäster,
personal, bolaget och dess ägare, säger Anna Weiner Jiffer, VD Real holding.

– Det ska bli spännande att operativt få vara med och bygga det nya Real. Vi har ett exceptionellt bra
ledningsteam vilket är en förutsättning för att klara de utmaningar som bolaget står inför, menar LarsOlof.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 15:00 CET

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se