Real Holding är listade på Nordic MTF

OBS. Pågående migration av innehåll

Vi håller på att migrera över allt innehåll från den gamla siten, till den nya. Under tiden finns all information samlad via länken nedan.

 

Den hittar du här: http://www.bequoted.com/bolag/real-holding/pressmeddelande

Fastighetsvärde

Fastighetsvärdet uppgår till 254 MSEK fördelat på våra 11 fastigheter i mellersta och södra Sverige

Hyresintäkter 2017

Hyresintäkterna uppgår till 25 MSEK årligen

Snitt yield

Vår nuvarande snittyield, dvs driftsnettot i förhållande till portföljens marknadsvärde uppgår till 4,6%

Uthyrningsbar yta

Den uthyrningsbara ytan består främst av kontor, lättindustri och lagerlokaler

Snittlängd på hyreskontrakt

Vi har en bra mix av stabila och välmående hyresgäster med långa hyresavtal

Vakansgrad

Vår målsättning är en vakansgrad om 8-9 % över tid

Nyheter & finansiell information

Här listar vi allt som händer i Real Holding, med fokus på aktieägare och hyresgäster.